Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 19-01-2016 - Các hoạt động bắt đáy giúp thị trường tăng điểm

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục hồi phục và kiểm định các mức kháng cự 540 – 545 của chỉ số VN-Index và 75.5 – 76.0 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, nếu hai chỉ số vượt các mức kháng cự này thì chúng tôi đánh giá triển vọng tích cực cho xu hướng ngắn hạn cho nên 1 – 2 phiên giao dịch tới là phiên khá quan trọng để xác nhận xu hướng ngắn hạn.