Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 18-12-2020 - Các mã ngân hàng dẫn dắt chỉ số VN-Index tăng 1,5%

Quan điểm kỹ thuật: Với phiên tăng điểm này, các dấu hiệu cảnh bảo suy yếu trong tín hiệu Tích cực của VN-Index, VN30 đã tạm thời được loại bỏ. Trong khi đó, với việc thiết lập các mức cao mới, VNMidcap, VNSmallcap và HNX-Index đã củng cố được đà tăng của mình.