Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 18-12-2013 - Thanh khoản giảm – Giá xăng tăng 2,5% - VCB đăng ký bán thêm cổ phiếu PVD

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index sẽ kiểm định lại vùng giá 500 – 502 điểm trong hai phiên cuối tuần và trạng thái tích lũy trên chỉ số này sẽ tiếp tục diễn ra. Theo mô hình kỹ thuật của chúng tôi, nếu không có biến cố lớn trong hai phiên tới thì khả năng chỉ số VN-Index sẽ xác lập vùng đáy trong vùng giá hỗ trợ 500 – 502 điểm.