Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 18-11-2015 - GD nhiều biến động sau khi các NH công bố KQLN - PVC, NLG, NBB, PDR

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ quay lại nhịp tăng điểm của xu hướng tăng ngắn hạn và kiểm định các vùng kháng cự ngắn hạn 610 – 615 của chỉ số VN-Index và 82.5 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục đánh giá rủi ro ngắn hạn ở mức thấp và thị trường chủ yếu chỉ xuất hiện các nhịp điều chỉnh nhẹ hoặc rung lắc trong phiên, đặc biệt chúng tôi nhận thấy dòng tiền sẽ tập trung ở các cổ phiếu có ảnh hưởng từ kỳ cơ cấu danh mục của các quỹ ETF trong Q4/2015.