Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 18-10-2011 - Dư nợ phi sản xuất giảm nhưng vẫn không hỗ trợ nhiều cho thị trường chứng khoán

Thời kỳ trước tháng 6, thông tin về dư nợ tín dụng phi sản xuất là tâm điểm chú ý của nhà đầu tư khi nhà đầu tư chứng khoán khi tâm lý thị trường cho rằng áp lực bán tháo cổ phiếu đến từ qui định về giảm tỷ lệ dư nợ phi sản xuât xuống 22%.