Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 18-09-2020 - Các mã tài chính giúp chỉ số VN-Index tăng điểm - Thặng dư thương mại - GEX, PLX, VHC

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn duy trì ở mức Tích cực đối với tất cả các chỉ số. Ngưỡng kháng cự gần nhất đối với VN-Index, VN30 là đỉnh tháng 9 tại 905 điểm và 844 điểm trong khi các chỉ số như HNX-Index, VNMidcap không có kháng cự ngắn hạn rõ ràng.