Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 18-08-2015 - NHNN bác tin đồn về EIB - GAS

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục nhịp hồi phục và hướng về các vùng hỗ trợ 595 – 600 của chỉ số VN-Index và 83.0 của chỉ số HNX-Index trong vài phiên tới. Đồng thời, chúng tôi nhận thấy mô hình phân kỳ tăng giá ngắn hạn đang hình thành trên chỉ số VN-Index cho nên rủi ro ngắn hạn đang tiếp tục giảm dần và cơ hội giải ngân đang gia tăng dần.