Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 18-05-2011 Thanh khoản cải thi n nhưng thị trường vẫn mất điểm

Bình luận thị trường: Lãi suất cao tiếp tục hạn chế dòng tiền chảy vào chứng khoán vì nhà đầu tư đánh giá chi phí cơ hội tương đương với lãi suất huy động cao.