Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 18-04-2014 - Thiếu tin hỗ trợ, thị trường giảm điểm - Ứng viên mới tham gia vào HĐQT của MSN – Cập nhật KDH

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tiếp tục đà giảm trong phiên đầu tuần tới, nhưng các vùng hỗ trợ mạnh của hai chỉ số là 555 của chỉ số VN-Index và 79.0 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, hệ thống Timing của chúng tôi rơi vào thời điểm 22/04 – 23/04/2014 cho thấy thị trường có thể sẽ cân bằng tại hai phiên giao dịch này.