Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 18-03-2015 - Cổ phiếu dầu khí và ngân hàng làm thị trường giảm điểm – PSE, VIC, NLG

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ còn xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật trong phiên giao dịch ngày mai và áp lực giảm giá sẽ gia tăng dần về cuối phiên. Điểm tiêu cực chúng tôi nhận thấy là hai chỉ số đang ở vùng giá khá nhạy cảm và nếu đà giảm tiếp diễn trong phiên kế tiếp thì cường độ giảm giá sẽ gia tăng mạnh hơn và ngưỡng hỗ trợ của đường trung bình SMA50 có thể sẽ bị xuyên thủng.