Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 18-01-2013 - HNI dẫn trước VNI trong một tuần đầy biến động

Quan điểm kỹ thuật: Lực mua suy yếu, trạng thái tăng nóng đã có dấu hiệu giảm sút và chỉ báo VCSC-T3 xuất hiện tín hiệu bán trên chỉ số VN-Index cho thấy thị trường có thể tiếp tục bước vào chu kỳ điều chỉnh như dự báo của chúng tôi trong các bản tin trước đó. Chúng tôi đánh giá các mức hỗ trợ 450 của VN-Index và 61.47 của HNX-Index khó có thể giữ vững trong nhịp điều chỉnh sắp tới vì lực cầu trong vùng giá này là rất thấp.