Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 17-12-2014 - Giải chấp - HPG: sản lượng bán hàng 11 tháng đạt kế hoạch cả năm - Giới thiệu HAR

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi trong 1 – 2 phiên giao dịch khi hai chỉ số tiến về các vùng hỗ trợ 508 của chỉ số VN-Index và 80.0 của chỉ số HNX-Index trong phiên giao dịch ngày mai. Đồng thời, nếu hai chỉ số hồi phục trong phiên tới thì nhiều khả năng các tín hiệu phân kỳ tăng giá của các chỉ báo xung lượng ngắn hạn sẽ được xác lập, điều có nghĩa là lực cầu bắt đáy có thể gia tăng tại các mức giá cao và giúp hai chỉ số có nhịp hồi phục ngắn.