Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 17-12-2013 - Các mã nhỏ diễn biến tích cực – Tăng trưởng tín dụng – VAMC và CV 7558 – KDC: Ước tính LN và phát hành riêng lẻ

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể kiểm định lại các mức kháng cự 507 điểm (tức là đường SMA20) của chỉ số VN-Index và 67.0 điểm của chỉ số HNX-Index trong phiên ngày mai. Theo mô hình kỹ thuât, chúng tôi nhận thấy chỉ số VN-Index đang hướng về gần vùng mua ngắn hạn, nhưng chúng tôi đánh giá đà giảm ngắn hạn chưa thể kết thúc cho nên các nhà đầu tư chưa nên mở lại điểm mua mới.