Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 17-11-2016 - Thị trường đi ngang khi nhóm cổ phiếu tài chính giảm điểm - CTD, HSG

Quan điểm kỹ thuật: VN-Index vẫn duy trì được tín hiệu TRUNG TÍNH khi biến động trong biên độ hẹp 673-675 điểm giữa các đường trung bình động MA5 và MA10 ngày. HNX-Index và VNSmallcap cũng giữ được tín hiệu trung tính. Trong khi đó, tín hiệu ngắn hạn của VN30 và VNMidcap xấu hơn một chút khi các chỉ số đóng cửa dưới đường MA10 ngày, tuy nhiên các ngưỡng hỗ trợ ở phía dưới khá gần.