Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 17-10-2014 - Các mã vốn hóa nhỏ và vừa dẫn đợt tăng cuối phiên - DHG: KQLN hợp nhất 9T2014 - VIC

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể xuất hiện nhịp hồi phục trong phiên giao dịch đầu tuần và vùng kháng cự gần nhất là mức 595 của chỉ số VN-Index và 88.5 của chỉ số HNX-Index, nhưng nếu khối lượng giao dịch tiếp tục sụt giảm trong các nhịp hồi này thì chúng tôi đánh giá nhịp hồi sẽ nhanh chóng kết thúc trong phiên giao dịch đầu tuần.