Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 17-09-2012 - Chỉ số VNI tăng nhờ ETF, chỉ số HNX tiếp tục giảm

Quan điểm của chúng tôi: Thị trường gần đây không nhiều tin tức, do đó việc quỹ Market Vectors Vietnam (VNM) của Van Eck tái cân bằng Quý 3 trở thành tâm điểm sự chú ý hôm nay. Chúng tôi thử tính tác động của các thay đổi về tỷ trọng của VNM đựa trên dữ liệu giá cổ phiếu ngày 14/09 cho thấy STB, BVH, ITA, PPC và VCB sẽ là các mã VNM cần mua vào nhiều nhất để đáp ứng việc tỷ trọng tăng. Trong khi đó, CTG và DPM là hai mã có thể sẽ bị giảm tỷ trọng.