Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 17-07-2017 - Các mã vốn hóa lớn, ngân hàng dẫn dắt đợt bán mạnh - DPM, HPG, MSN, QNS, VJC

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của các chỉ số chính như VN-Index, VN30 và HNX-Index đều xác nhận thay đổi về mức Tiêu cực với các ngưỡng kháng cự hiện tại ở 770 điểm, 750 điểm và 100 điểm, tạo bởi các đường trung bình động 20 ngày (MA20). Hiện chỉ còn VNMidcap và VNSmallcap vẫn đang giữ tín hiệu Tích cực, tuy vậy chúng tôi cho rằng nhóm cổ phiếu đầu cơ sẽ sớm bị cuốn vào xu hướng điều chỉnh giảm chung của thị trường.