Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 17-07-2014 - Nhà đầu tư chờ đợi KQLN - KQLN của DHG theo sát kế hoạch năm - Cổ phiếu SHP chuẩn bị niêm yết với giá hấp dẫn

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể hướng về các vùng kháng cự 595 của chỉ số VN-Index và 81.0 của chỉ số HNX-Index. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá mức độ rủi ro ngắn hạn đã có dấu hiệu tăng lên và vị thế mua ngắn hạn sẽ khó khăn hơn khi tín hiệu phân kỳ giảm giá của chỉ báo xung lượng ngắn hạn STO(14,3) với đồ thị giá của hai chỉ số.