Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 17-07-2013 - VNI tăng điểm phiên thứ 5 liên tiếp dù khối ngoại bán ròng – Thăm Gilimex

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể biến động mạnh theo chiều hướng tích cực trong 1 – 2 phiên tới, đặc biệt xu hướng tăng ngắn hạn của chỉ số HNX-Index đã được xác nhận rõ ràng. Do đó, xu hướng TĂNG ngắn hạn vẫn duy trì trên hai chỉ số và các nhà đầu tư có thể chú ý đến các mã cổ phiếu dẫn dắt trên sàn HNX.