Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 17-04-2013 - Thị trường tăng nhưng khối lượng giao dịch thấp – Giảm thuế TNDN – Cán cân thương mại thâm hụt

Quan điểm kỹ thuật: Ngưỡng hỗ trợ tâm lý 480 của chỉ số VN-index đã được giữ vững, đặc biệt chỉ số VN-Index xuất hiện mẫu hình nến Bullish Hammer và giao dịch trên biên dưới của kênh tăng giá trung hạn. Tổ hợp các chỉ báo xung lượng, chúng tôi nhận thấy cả hai chỉ số có thể sẽ vẫn duy trì nhịp phục hồi nhẹ trong những phiên tới, đặc biệt lực bán trong ngắn hạn đã suy yếu nhưng lực mua vẫn chủ yếu tập trung ở các vùng giá thấp.