Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 16-11-2015 - Đợt tăng điểm của các mã trung bình bị che mờ bởi các mã vốn hóa lớn - DPM, HDG, PNJ, DQC, VIC

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tăng điểm và kiểm định các vùng kháng cự 610 – 615 của chỉ số VN-Index và 82.5 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, theo hệ thống chỉ báo xung lượng ngắn hạn, chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn đã có chiều hướng sụt giảm và lực cầu ngắn hạn sẽ tiếp tục gia tăng trong ngắn hạn.