Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 16-09-2019 - VN-Index tăng điểm với GAS dẫn dắt

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn và trung hạn của VN-Index, VN30 và VNMidcap vẫn đang duy trì ở mức Tích cực. Trong khi đó, HNX-Index, VNSmallcap dù vẫn giữ trạng thái kỹ thuật trung hạn ở mức Tiêu cực nhưng đã có sự cải thiện đối với trạng thái ngắn hạn lần lượt lên mức Tích cực và Trung tính. Dự báo trong phiên ngày mai, sự giằng co sẽ tiếp tục diễn ra. Chỉ số VN-Index có thể sẽ dao động trong biên độ từ 884-995 điểm trong khi VN30 có thể dao động trong biên độ từ 905-912 điểm