Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 16-09-2014 - Các mã vốn hóa lớn khiến VNI giảm điểm trong khi các mã dầu khí hỗ trợ HNI - Thặng dư thương mại cao kỷ lục, đạt 3 tỷ USD từ đầu năm đến nay

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm thận trọng ở giai đoạn này và áp lực giảm giá trên hai chỉ số có thể tiếp tục diễn ra trong các phiên tới. Hệ thống các chỉ báo xung lượng ngắn hạn, chỉ báo dòng tiền và chỉ báo tâm lý xuất hiện tín hiệu phân kỳ giảm giá với đồ thị giá của chỉ số HNX-Index, đặc biệt dòng tiền vẫn chưa tạo sự lan tỏa ở các cổ phiếu trên cả hai sàn cho nên chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn vẫn còn rất lớn.