Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 16-07-2019 - Vietnam Today - Nhóm cổ phiếu Vingroup và ngân hàng giúp VNI đạt mức cao nhất 2 tháng qua - HSG, HVN, VHC, VHM, PPC

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật trung hạn của VN-Index trở lại mức Tích cực còn của VN30 cải thiện lên mức Trung tính, tương đồng với tín hiệu của HNX-Index. Trong khi đó, ngoại trừ VNMidcap bị thay đổi tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn xuống mức Trung tính và VNSmallcap bộc lộ sự suy yếu nhất định trong đà tăng; tín hiệu của các chỉ số còn lại vẫn duy trì Tích cực. Dự báo trong phiên ngày mai, thị trường có thể tiếp tục xu hướng tăng giá.