Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 16-07-2015 - Áp lực chốt lời vẫn tiếp diễn - BC ngành điện - PVS, BID, VNM, PDR, CSV

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ hồi phục và kiểm định lại vùng kháng cự 640 – 645 của chỉ số VN-Index và 89.5 – 90.0 của chỉ số HNX-Index. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá mức độ rủi ro vẫn còn rất lớn, nghĩa là thị trường sẽ còn chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn và các nhà đầu tư cần tiết chế hưng phấn ở giai đoạn này.