Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 16-07-2014 - Hoạt động chốt lời lấy đi số điểm thị trường tăng được khi Trung Quốc rút giàn khoan - Xuất siêu tăng theo số liệu điều chỉnh - KQLN sơ bộ Quý 2 của DXG - Giới thiệu FLC

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể điều chỉnh mạnh và kiểm định lại các vùng hỗ trợ 586 – 587 của chỉ số VN-Index và 79.75 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, lực cầu ở vùng giá cao có thể sẽ tiếp tục gia tăng trong những phiên tới và xu hướng tăng ngắn hạn có thể tiếp tục được mở rộng về các mức cao hơn khi các chỉ báo xung lượng vẫn duy trì đà tăng từ vùng quá bán.