Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 16-06-2014 - Các mã ngân hàng và GAS kéo VNI giảm điểm - DPM điều chỉnh hợp đồng tăng giá khí đầu vào

Quan điểm kỹ thuật: Theo hệ thống chỉ báo xung lượng ngắn hạn, tín hiệu phân kỳ giảm giá xuất hiện ở nhiều chỉ báo xung lượng với đồ thị giá của chỉ số VN-Index cho nên chúng tôi cho rằng lực cầu đang có dấu hiệu suy yếu tại vùng kháng cự 575 – 580 của chỉ số này và mức rủi ro có dấu hiệu tăng dần.