Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 16-05-2019 - Thị trường đi ngang; VIC và VHM tăng điểm - VIC, SCS, TCB, VNM, GMD

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật trung hạn duy trì ở mức Trung tính với tất cả các chỉ số, trong khi tín hiệu ngắn hạn đang có sự phân hóa nhất định. VN-Index, VN30 duy trì trạng thái kỹ thuật Tích cực với hỗ trợ MA20 nằm tại 967 điểm và 885 điểm trong khi HNX-Index trở về trạng thái Trung tính với hỗ trợ MA10 tại 106 điểm.