Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 16-04-2019 - VN-Index thu hẹp đà giảm mạnh 2% vào thời điểm mở cửa để chốt phiên ở mức -0,6% - DQC, VHC, VTP, TCB

Quan điểm kỹ thuật: Bên cạnh tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn duy trì ở mức Tiêu cực, VN30 và HNX-Index đã vi phạm nhẹ các hỗ trợ trung hạn sau phiên giảm điểm hôm nay. Cụ thể, VN30 giảm xuống dưới đường MA100 tại 894 điểm để tạm chuyển tín hiệu trung hạn về mức Tiêu cực còn HNX-Index đóng cửa dưới đường MA50 tại 107,5 điểm để chuyển tín hiệu về mức Trung tính. Chỉ số VN-Index vẫn tạm thời duy trì đóng cửa phía trên hỗ trợ MA50 tại 977 điểm. Dự báo, tín hiệu bắt đáy từ mẫu nến hammer