Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 16-04-2013 - VNI tăng 12 điểm, Kế hoạch 2013 của VNM, Giá vàng giảm

Quan điểm kỹ thuật: Hai chỉ số xuất hiện mẫu hình nến Bullish Hammer đảo chiều, đặc biệt chỉ báo STO(5,3) giảm về vùng quá bán và đà giảm của chỉ báo này có dấu hiệu chững lại cho thấy áp lực bán trong ngắn hạn có thể sẽ suy yếu. Tuy nhiên, các mức hỗ trợ mạnh đã bị phá vỡ và dãi Bollinger Bands mở rộng theo chiều hướng tiêu cực cho nên nhịp phục hồi chỉ duy trì trong thời gian ngắn.