Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 16-03-2016 - Thị trường tăng điểm trở lại

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục biến động nhẹ trong vùng giá 575 – 580 của chỉ số VN-Index và 79.5 – 80.0 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, chúng tôi vẫn đánh giá rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao và dòng tiền chưa có dấu hiệu quay trở lại thị trường cho thấy khả năng bứt phá các mức kháng cự 580 của chỉ số VN-Index và 80.0 của chỉ số HNX-Index là thấp.