Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 16 - 03 - 2012 - Thị tường đóng cửa trái chiều do hoạt động cân bằng danh mục của ETF

Hoạt động của ETF tác động lên VNIndex – Những thay đổi trong các chỉ số chuẩn của hai quỹ ETF sẽ có hiệu lực từ ngày 19/3 sau khi công bố điều chỉnh hàng quý. Khối ngoại đã tham gia thị trường nhiều hơn nhưng vẫn bán ròng hôm nay. Mặc dù không chắc chắn nhưng chúng tôi nghĩ rằng các quỹ ETF có thể đã bắt đầu hoạt động tái cân bằng danh mục trong hôm nay vì giao dịch có xu hướng tăng khá trong phiên cuối, phù hợp với hành động thường thấy của các quỹ ETF. Chẳng hạn, khối ngoại đã mua mạnh mã S