Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 16 -02-2012 - Thị trường đóng cửa trái chiều mặc dù số liệu thương mại tốt hơn dự báo – Cán cân thương mại điều chỉnh từ thâm hụt sang thặng dư 172 triệu USD

Trong khi các nhà đầu tư nước ngoài trao đổi cổ phiếu cho nhau, bộ phận tự doanh lần đầu tiên mua vào trong tháng này. Cả hai thị trường đóng cửa trái chiều với VNINdex giảm điểm mặc dù đã nỗ lực hồi phục so với đầu phiên. Chỉ số giảm 0,9 điểm về 396,51 điểm (-0,23%) dù tâm lý thị trường được cải thiện. Số mã tăng nhiều hơn số mã giảm, tỷ lệ 108:83, với 39 mã trần và 22 mã sàn. VN30 thậm chí còn giảm mạnh hơn khi để mất 2,54 điểm về 443,54 điểm (-0,57 điểm) dù số mã tăng vượt số mã giảm, tỷ lệ 1