Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 16-01-2013 - Các mã penny và bất động sản dẫn đầu

Quan điểm kỹ thuật: Thị trường có thể sẽ tiếp tục kiểm tra các mức kháng cự ngắn hạn 470 của VN-Index và 64 của HNX-Index (tức là mức Fibo 38.2% của xu hướng giảm trước đó) trong phiên ngày mai, nhưng nếu cả hai chỉ số giảm điểm trong phiên ngày mai và chỉ số HNX-Index giảm dưới mức 61.49 thì chu kỳ điều chỉnh có thể sẽ được xác lập.