Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 15-10-2014 - Thị trường chờ đợi KQLN Q3 - HAG: LN bất thường giúp LN Q3 tăng mạnh - HT1: Doanh số xi măng Q3 có thể tăng mạnh như VICEM - PXS: KQLN 9T2014 - Giới thiệu SZL

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể hồi phục trong phiên giao dịch ngày mai và chỉ số VN-Index có thể kiểm định lại mức 610. Đồng thời, các chỉ báo xung lượng ngắn hạn tăng nhẹ từ vùng quá bán cho thấy lực cầu bắt đáy có thể sẽ tiếp tục gia tăng và hai chỉ số có thể sẽ còn xuất hiện các nhịp hồi kỹ thuật trong vài phiên tới, nếu chỉ số VN-Index vượt trở lại mức 610 với khối lượng tăng mạnh thì xu hướng tăng ngắn hạn có thể sẽ còn tiếp tục được duy trì.