Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 15-08-2019 - Thị trường tăng mạnh bất chấp diễn biến tiêu cực tại phố Wall - REE, SCS, ACV, VEA

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn và trung hạn tạm thời chuyển lên mức Tích cực đối với VN30 với ngưỡng hỗ trợ MA20, MA200 tại 881-887 điểm. Trong khi đó, tín hiệu ngắn hạn của VN-Index vẫn giữ ở mức Trung tính với kháng cự MA20 tại 981,5 điểm còn của HNX-Index vẫn duy trì trạng thái Tiêu cực với kháng cự tại 102,5 điểm. Dự báo, biến động tích cực của VN-Index, VN30 phần nào bị phóng đại bởi lực kéo của một số mã vốn hóa rất lớn và không phản ánh chính xác diễn biến chung