Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 15-08-2018 - GAS và cổ phiếu ngân hàng khiến thị trường giảm điểm - GTN

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index chuyển xuống mức Trung tính với khu vực hỗ trợ này tại 955-957 điểm. Trong khi đó, VN30 và HNX-Index tạm thời vẫn duy trì tín hiệu Tích cực với hỗ trợ lần lượt tại 947 và 107,7 điểm. Đây cũng là nơi hội tụ của đường hỗ trợ trung hạn MA50 của các chỉ số này.