Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 15-06-2016 - GAS dẫn dắt VNI tăng ngày thứ hai liên tiếp – MWG, NT2

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ duy trì đà tăng và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định vùng kháng cự 627 – 629 trong phiên 15/06/2016. Đồng thời, theo hệ thống chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn, chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index có thể sẽ vượt được vùng kháng cự 627 – 629 và rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp. Ngoài ra, hai chỉ số vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực và dòng tiền vẫn đang tập trung mạnh ở nhóm cổ phiếu Midcaps và Smallcaps.