Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 15-02-2017 - Nhóm cổ phiếu tài chính giúp VNI đạt mức đỉnh mới cao nhất 9 năm qua - CII, VNM

Quan điểm kỹ thuật: Các tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn đang duy trì trạng thái Tích cực với thanh khoản thị trường ở mức cao. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cảnh báo khả năng điều chỉnh ngắn hạn của thị trường do tác động của các ngưỡng kháng cự mạnh. Trong khi đó, chúng tôi vẫn giữ quan điểm lạc quan với diễn biến trung hạn của thị trường với ngưỡng cản tại 740-750 điểm đối với chỉ số VN-Index trong những tháng tới.