Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 14-12-2015 - Giao dịch mạnh nhờ ETF - Thông tư 162 - PTI, VNM, NT2

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục tích lũy trên mức hỗ trợ 560 của chỉ số VN-Index và 78.5 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, chúng tôi đánh giá lực cầu ngắn hạn có thể sẽ tiếp tục hồi phục nhưng chưa thể bứt phá mạnh khi áp lực bán của khối ngoại lên nhóm cổ phiếu Largecaps sẽ tiếp tục diễn ra, đặc biệt là nhóm cổ phiếu của hai quỹ ETF. Ngoài ra, chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn đã ở mức thấp cho nên khả năng hồi phục được đánh giá cao và hai chỉ số khó có thể