Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 14-11-2014 - Các mã lớn áp đảo TT - Cấm quảng cáo sữa cho trẻ dưới 24 tháng tuổi - BCI - Thặng dư thương mại được điều chỉnh - MSN

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục hướng lên với khối lượng giao dịch cả thiện mạnh trong tuần giao dịch tới. Đồng thời, các chỉ báo xung lượng ngắn hạn đã giảm sút cho thấy áp lực bán đã có phần suy giảm, đặc biệt các chỉ báo trạng thái xu hướng của chỉ số HNX-Index duy trì đà tăng cho thấy chỉ số này đang trong giai đoạn biến động tích cực cả về điể số và khối lượng và áp lực giảm sâu là khó có thể xảy ra.