Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 14-08-2019 - Thị trường tăng nhẹ dù đã tăng mạnh đầu phiên - KDH, PLX, VPB

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN30 duy trì trạng thái Trung tính với hỗ trợ MA10 tại 877,5 điểm trong khi tín hiệu của VN-Index và HNX-Index duy trì trạng thái Tiêu cực với hỗ trợ lần lượt tại 960 điểm và 100 điểm. Trong khi đó, tín hiệu trung hạn của VN-Index và VN30 vẫn giữ ở trạng thái Trung tính với hỗ trợ lần lượt tại 953,5 điểm (MA200) và 873,5 điểm (MA50).