Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 14-07-2015 - Các mã NH nâng đỡ thị trường - CSM, NT2

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ điều chỉnh giảm trong phiên 15/07/2015 và xác nhận tín hiệu điều chỉnh ngắn hạn trong vài phiên tới. Điểm tiêu cực là chỉ báo tâm lý và chỉ báo dòng tiền đã xác nhận tín hiệu phân kỳ giảm giá với đồ thị giá của chỉ số VN-Index cho nên rủi ro ngắn hạn đã có dấu hiệu gia tăng và thị trường cần có nhịp điều chỉnh ngắn trước khi bứt phá các mức kháng cự trên.