Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 14-05-2015 - Các mã ngân hàng giúp thị trường phục hồi nhẹ - Thâm hụt thương mại - DXG - DPM

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng lực bán có thể gia tăng trong nhịp hồi kế tiếp và hai chỉ số có thể sẽ còn tiếp tục biến động hẹp ở phiên kế tiếp. Điểm tích cực chúng tôi nhận thấy là chỉ số HNX-Index xuất hiện mô hình phân kỳ tăng giá với các chỉ báo xung lượng ngắn hạn và chỉ số VN-Index vẫn đang giao dịch hẹp trong vùng hỗ trợ 540 – 545.