Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 14-01-2016 - Thị trường tiếp tục chịu ảnh hưởng từ Trung Quốc

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể đi ngang quanh vùng hỗ trợ 550 của chỉ số VN-Index và 75.5 của chỉ số HXN-Index, đặc biệt chúng tôi nhận thấy lực cầu tập trung khá nhiều ở các vùng hỗ trợ này.