Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 13-11-2020 - Các mã ngân hàng kéo chỉ số VN-Index lên mức cao nhất trong gần 10 tháng qua - BWE, PVT, SAB, FPT, PPC, TLG, DGC, MWG

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của các chỉ số chứng khoán duy trì ở mức Tích cực. Hiện tại, VN-Index, VN30, VNMidcap đã vượt qua mức đóng cửa cao nhất của tháng 10 tại 961 điểm, 930 điểm, 1040 điểm. Tuy nhiên, VN-Index, VN30 chưa vượt qua mức điểm intraday cao nhất trong tháng 10 tại 970 điểm và 943 điểm.