Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 13-11-2018 - Thị trường giảm mạnh khi các mã vốn hóa lớn, ngân hàng giảm - CII, FPT, ACV, BSR, GTN, PVT, HDG

Quan điểm kỹ thuật: Với việc đóng cửa dưới MA10, tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index chuyển từ trạng thái Trung tính xuống Tiêu cực, tương tự với tín hiệu hiện tại của HNX-Index và VN30. Trong đó, VN30 là chỉ số đang diễn biến kém khả quan hơn cả khi đã phá vỡ hỗ trợ của đường trung bình động dài hạn MA450 ngày tại 875 điểm để củng cố đà giảm điểm.