Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 13-10-2016 - Thị trường tăng điểm ngày thứ ba nhờ MWG

Quan điểm kỹ thuật: Theo đó, tín hiệu ngắn hạn của VN-Index và HNX-Index đang chuyển sang mức tích cực còn tín hiệu của VN30 chuyển từ tiêu cực sang trung tính. Vùng 683-685 điểm trở thành ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn cho VN-Index, tương ứng với nó, vùng 85 điểm sẽ là ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn cho chỉ số sàn HNX. Chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ có thể duy trì đà tăng trong những phiên tới để VN-Index có thể vượt qua ngưỡng 690 điểm để tiến gần hơn với ngưỡng kháng cự trung hạn tại 700 điểm.