Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 13-09-2012 - Thị trường hưng phấn nhờ ETF

Quan điểm của chúng tôi: Tất cả gói gọn trong một từ: ETF. Đầu phiên sáng hôm nay, chúng tôi được tin UBCKNN đang lập dự thảo thông tư mới về việc thành lập quỹ ETF nhưng không quan tâm lắm vì cho rằng còn nhiều tháng nữa mới được thực hiện. Nhưng sau đó, thị trường được tin quỹ MSCI Frontier 100 Index Fund được iShares cho ra mắt cùng ngày và đã có thể giao dịch dưới mã FM trên sàn NYSE Arca.