Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 13-06-2017 - Nhóm cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt VNI lập đỉnh mới

Quan điểm kỹ thuật: Chỉ số VN-Index tiếp tục thiết lập mức đỉnh cao nhất kể từ năm 2009 tại 756,89 điểm để củng cố xu hướng tăng trung hạn. Chúng tôi thấy kháng cự trung hạn tiếp theo của chỉ số này tại vùng 790-800 điểm. Tuy nhiên, trước khi có thể tiến tới mục tiêu này, VN-Index sẽ gặp thách thức tại vùng kháng cự ngắn hạn nằm tại 760-765 điểm.